Kelime: Grinsen / Anlamı: Sırıtmak - Kullanım Örnekleri

Almancada gülmek değil de sırıtmak demek istediğimde “Grinsen” kelimesi çıkıyor karşıma.

Kelime: Grinsen / Anlamı: Sırıtmak

Google Translate gibi uygulamalara tam güvenemedim. Kahkaha atmak, gülmek ve sırıtmak arasındaki farkı öğrenmek istiyorum.

Grinsen kelimesi Sırıtmak için doğru bir kelime midir?

Evet, “Grinsen” kelimesi Almanca’da “sırıtmak” anlamına gelir ve doğru bir kelimedir. Almanca’da “gülmek” ve “kahkaha atmak” için kullanılan kelimeler ile arasındaki farkı açıklayalım:

 1. Lachen - Gülmek:
 • Bu genel olarak “gülmek” anlamına gelir. İçten bir gülüşten bahsederken kullanılır.
 • Örnek: “Er lacht über den Witz.” (Şakaya gülüyor.)
 1. Lächeln - Tebessüm etmek:
 • Bu, daha hafif ve sessiz bir gülüştür, “tebessüm etmek” anlamına gelir.
 • Örnek: “Sie lächelt freundlich.” (O, arkadaşça tebessüm ediyor.)
 1. Grinsen - Sırıtmak:
 • Bu kelime “sırıtmak” anlamında kullanılır ve genellikle alaycı, biraz yapmacık veya zoraki bir gülüşü ifade eder.
 • Örnek: “Er grinst, als er den Streich sieht.” (Şakayı gördüğünde sırıtıyor.)
 1. Kichern - Kıkırdamak:
 • Bu kelime “kıkırdamak” anlamında kullanılır, genellikle hafif ve kontrollü bir kahkaha.
 • Örnek: “Die Kinder kichern über den lustigen Film.” (Çocuklar komik filme kıkırdıyorlar.)
 1. Laut lachen - Kahkaha atmak:
 • Bu ifade “kahkaha atmak” anlamında kullanılır. Yüksek sesle, kontrolsüz bir şekilde gülmek.
 • Örnek: “Sie lacht laut über den Witz.” (Şakaya kahkaha atıyor.)

Özetle, “Grinsen” kelimesi Almanca’da “sırıtmak” için doğru bir kelimedir ve genellikle daha yapmacık veya alaycı bir gülüşü ifade eder.