Akkusativ Alan Fiiller / En Çok Kullanılan Fiil Listesi (Örnekli)

Almanca’da akkusativ alan fiiller nelerdir? En sık kullanılan akkusativ alan fiillerin bir listesini ve örnek cümlelerini paylaşabilir misiniz?

Akkusativ alan fiiller PDF dosyası varsa ve paylaşırsanız ayrıca sevinirim.

Aşağıdaki listede, Almanca’da sıkça kullanılan akkusativ alan fiillerin listesini ve örnek cümlelerini bulabilirsiniz.

Almanca öğrenirken, akkusativ alan fiillerin doğru kullanımı büyük önem taşır.

Akkusativ Alan Fiiller Nelerdir?

Almanca’da bazı fiiller, cümlenin nesnesini belirtmek için Akkusativ (i -i hali) kullanır. Bu fiillerin doğru bir şekilde kullanılabilmesi, Almanca konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirir.

Almanca Fiil Türkçe Anlamı Örnek Cümle Türkçe Çevirisi
haben sahip olmak Ich habe einen Hund. Bir köpeğim var.
sehen görmek Ich sehe den Baum. Ağacı görüyorum.
lesen okumak Er liest das Buch. O, kitabı okuyor.
kaufen satın almak Sie kauft einen Apfel. O, bir elma satın alıyor.
lieben sevmek Wir lieben die Natur. Doğayı seviyoruz.
hören duymak Ich höre die Musik. Müziği duyuyorum.
essen yemek yemek Du isst den Kuchen. Pastayı yiyorsun.
trinken içmek Ihr trinkt den Saft. Siz meyve suyunu içiyorsunuz.
finden bulmak Sie findet den Schlüssel. O, anahtarı buluyor.
suchen aramak Wir suchen das Hotel. Oteli arıyoruz.
vergessen unutmak Ich vergesse den Namen. İsmi unutuyorum.
nehmen almak Er nimmt den Stift. O, kalemi alıyor.
kennen tanımak Sie kennt den Mann. O, adamı tanıyor.
brauchen ihtiyaç duymak Ich brauche einen Arzt. Bir doktora ihtiyacım var.
öffnen açmak Er öffnet die Tür. O, kapıyı açıyor.
tragen taşımak Sie trägt den Koffer. O, bavulu taşıyor.
bekommen almak Wir bekommen die Rechnung. Hesabı alıyoruz.
fragen sormak Ich frage den Lehrer. Öğretmene soruyorum.
verstehen anlamak Sie versteht den Text. O, metni anlıyor.
besuchen ziyaret etmek Er besucht die Freunde. O, arkadaşlarını ziyaret ediyor.

Almanca Akkusativ Fiiller PDF